Blog Post

بازدیدهای وزیر بهداشت در هفته سلامتدر هفته سلامت سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت  پنجشنبه ۶ اردیبهشت به همراه سمیع الله حسینی مکارم، سرپرست شهرداری و جمعی از مدیران استان تهران، از مرکز آموزشی (پرتو) ویژه کیدز کار و درمانگاه شهرداری منطقه ۱۷ بازدید کرد. وی همچنین از مرکز خدمات سلامت محور ساکنان کوره‌های آجرپزی منطقه ۲۰ در روستای محمود آباد و ساکنان کوره‌های آجرپزی روستای غنی آباد و محمود آباد خالصه در شهرستان ری که ۲۴ تیم پزشکی به همراه هشت پزشک متخصص را در این کوره ها از پنجم اردیبهشت ماه به مدت سه روز مستقر شده‌اند و خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی رایگان را ارائه می کنند، بازدید کرد و وضعیت سلامت ساکنان این منطقه و خدمات ارائه شده توسط شهرداری را مورد بررسی قرار داد.

About 4kidz

Related Posts