Blog Post

بیماری‌های واگیر اصلی‌ترین تهدیدکننده سلامتمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بیماری‌های واگیر به‌عنوان اصلی‌ترین تهدیدکننده سلامت است، گفت: نظام شبکه کنترل بیماری‌های واگیر همواره مورد تشویق جهانی می‌باشد.

به گزارش کیدز، دکتر «شاهرخ یوسف‌زاده چابک» در مراسم تجلیل از منتخبین ثبت سرطان و نظام مراقبت سندرمیک در گیلان با اشاره به این‌که مهم‌ترین عملکرد نظام شبکه کنترل بیماری‌های واگیر به‌عنوان اصلی‌ترین تهدیدکننده سلامت است،اظهار کرد: نظام شبکه کنترل بیماری‌های واگیر همواره مورد تشویق جهانی است.

وی ادامه داد: اگرچه بیماری‌های واگیر تحت کنترل هستند اما کمی سهل‌انگاری و غفلت از این بیماری‌ها می‌تواند آسیب زیادی به جامعه وارد کند. بیماری‌های واگیر اگر از کنترل خارج شود به سرعت بخش زیادی از جامعه را در خطر تهدید سلامتی، حتی مرگ قرار می‌دهند از این‌رو باید بسیار مورد توجه قرار گیرند.

معاون بهداشتی دانشگاه با اشاره به اهمیت بیماری‌های واگیر، استقرار نظام سندرمیک از سوی وزارت بهداشت را طرح خوبی دانست و گفت: حدود 15 بیماری در سطح استان از آغاز اجرای این طرح تحت این نظام قرار گرفتند. در این زمینه طرح نظام سندرمیک تحت وب است و تداوم آن، نیازمند حمایت متولیان امر به ویژه وزارت بهداشت است.

عباسی ادامه داد: برنامه ثبت سرطان از سال 90 در سطح استان آغاز شد و در سال 93 در سطح کشوری مورد توجه قرار گرفت و ثبت جهانی بین‌المللی کشوری مورد قبول و تایید یک نظام بین‌المللی قرار گرفت.

وی یادآور شد: اگر اطلاعات مناسبی از ثبت سرطان‌ها در سطح استان داریم این امر مرهون تلاش حوزه‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی چون معاونت‌های درمان، پژوهش، آموزش و مراکز تشخیصی استان است.

طی این مراسم از 67 نفر از منتخبین برنامه ثبت سرطان و نظام مراقبت سندرمیک استان گیلان تقدیر شد.

انتهای پیام

About 4kidz

Related Posts