Blog Post

دعوت وزارت بهداشت از بخش غیردولتی جهت مشارکت در ایجاد آزمایشگاه‌های مرکزی بزرگقائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بهره برداری از آزمایشگاه های مرکزی بزرگ( MEGALAB ) در دانشگاه های علوم پزشکی از طریق سرمایه گذار بخش غیردولتی، راهکاری مهم در مدیریت هزینه و گسترش خدمات آزمایشگاهی کیفی در کشور است.

به گزارش کیدز، ایرج حریرچی در حاشیه بازدید از مراکز درمانی استان البرز گفت: یکی از راه های توسعه خدمات آزمایشگاهی کشور، تاسیس و استفاده از آزمایشگاههای بسیار بزرگ مبتنی بر مدیریت نوین و تکنولوژی و اتوماسیون روز دنیاست.

وی در ادامه ضمن دعوت از بخش غیردولتی به منظور مشارکت در ایجاد این آزمایشگاه ها گفت: با مشارکت جمعی می توان در شکل گیری این مراکز جهت ارائه خدمات با تعرفه دولتی پیش قدم شد و با  تمام ظرفیت و توان در ارائه خدمات کیفی، به هنگام و اقتصادی به هموطنان تلاش کرد.

به گفته معاون کل وزارت بهداشت، مراکز مگالب با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی به مراکز بیمارستانی و درمانگاهی تحت پوشش  ایجاد می گردند و مکانی مناسب برای انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، و ایجاد شرکتهای دانش بنیان محسوب می شوند.

حریرچی یکی از مهمترین اهداف تشکیل مگالب ها را، کاهش هزینه های تمام شده خدمات آزمایشگاهی ذکر کرد و گفت: با تشکیل مگالب ها آزمایشگاههای کوچک و متوسط شبکه آزمایشگاهی از سرمایه گذاری غیرضروری برای تامین تجهیزات تخصصی بی نیاز می شوند و در قالب سطح بندی خدمات فقط به نمونه گیری و انجام آزمایشات اورژانسی خواهند پرداخت.

براساس گزارش وبدا، سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تجهیز و بهره برداری و انتقال آزمایشگاه مگالب MEGALAB از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی، راهکاری مهم در گسترش و توسعه خدمات آزمایشگاهی در کشور است.

انتهای پیام

About 4kidz

Related Posts