Blog Post

غربالگری شنوایی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نوزاد در سال ۹۶رییس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت، میانگین کشوری کم شنوایی در نوزادان ایرانی را ۲.۷ به ازای هر هزار تولد خواند و جزییات غربالگری شنوایی بیش از یک و ۱۰۰هزار نوزاد در سال گذشته را اعلام کرد.

به گزارش کیدز، دکتر سعید محمودیان گفت: در حال حاضر ۱۱ مرکز دولتی کاشت حلزون در کشور وجود دارد که چهار مرکز آن در تهران است. 

وی درباره زمان مناسب غربالگری شنوایی نوزادان گفت: تست غربالگری نوزادان باید در کمتر از یک ماهگی انجام و در کمتر از سه ماهگی تشخیص قطعی داده شود و در کمتر از شش ماهگی امور درمانی آن انجام شده باشد. 

محمودیان با اشاره به اینکه میانگین کشوری کم شنوایی در نوزادان ایرانی ۲.۷ به ازای هر هزار تولد است، افزود: در سال ۹۶ از تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار موالید زنده، تست غربالگری شنوایی برای بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار نوزاد در مراکز و بیمارستانهای وزارت بهداشت انجام شده است که حدود ۳۷۰۰ نفر از آنها دچار کم شنوایی شدید بودهاند و از این تعداد نیز حدود ۳۴۲۳ نوزاد درمان شدهاند. 

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ مرکز دولتی کاشت حلزون در کشور وجود دارد که چهار مرکز آن در تهران است. برنامه امسال وزارت بهداشت پوشش درمانی ۱۰۰ درصدی برای نوزادان است. 

رییس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی در سطح کشور گفت: هزینه کاشت حلزون بالغ بر ۴۰ میلیون تومان است که در حال حاضر بخشی از آن توسط دولت و بخشی توسط بنیادهای خیریه پرداخت میشود. همچنین درمان برخی از افراد که صحت عدم تمکن مالی آنها محرز میشود با هزینه اندکی صورت میگیرد.

انتهای پیام

About 4kidz

Related Posts