Blog Post

ویدئو / روایتی از کرمانشاه، دو ماه پس از زلزله


شهر زلزله زده سرپل‌ذهاب

بیش از دو ماه از زلزله‌ای که کرمانشاه را لرزاند می‌گذرد. هنوز هم می‌توان درد را در آن منطقه حس کرد. آمارها می‌گویند قربانیان این زلزله و خسارات مالی آن بسیار کمتر از زلزله بم بوده اما مگر می‌شود با مردی که همسر و فرزندانش را از دست داده، زنی که زندگی رو سرش آوار شده، کودکی که باید سایه مادر از سرش کم شده یا خانواده‌ای که بی خانمان مانده از آمار سخن گفت؟ امروز زلزله‌زدگان کرمانشاه باید امیدوار باشند که چند سال بعد، حال و روزی بهتر از امروز بم و خرمشهر و ورزقان و سوسنگرد داشته باشند و این وظیفه‌ای است که که نه فقط به گردن دولت بلکه بر دوش کل کشور قرار دارد.

About 4kidz

Related Posts