Blog Post

کیدز – افتتاح بزرگترین کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه با حضور وزیر بهداشتبزرگترین کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه امروز دوشنبه(۲۴ اردیبهشت) در منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز با حظور وزیر بهداشت افتتاح شد. راه اندازی این کارخانه نه تنها نیاز داخلی در این زمینه مرتفع می‌شود بلکه امکان تامین بخشی از نیاز کشورهای منطقه نیز فراهم می‌شود . ۵۰ درصد از سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این شرکت توسط سرمایه گذاران خارجی تامین شده است و این کارخانه ظرفیت تولید روزانه ۱۸ میلیون کیسه خون در سه شیفت را دارد ولی در حال حاضر روزانه ۱۰ میلیون کیسه خون در آن تولید می‌شود.

About 4kidz

Related Posts