Blog Post

یک آزمون فوق‌العاده برای آنکه بفهمید افسرده هستید یا نهاگر چند روزی است خیلی حال و حوصله ندارید و كارهای روزمره‌تان دچار اختلال شده و روز به روز هم حالتان بدتر می‌شود بد نیست با این تست خود را امتحان كنید تا ببینید آیا افسرده‌ شده‌اید یا نه؟

About 4kidz

Related Posts